Courses

 महाविद्यालय में संचालित विषय

 

 कला संकाय (स्नातक स्तर पर अध्ध्यन के विषय )- बी० ए० प्रथम वर्ष

 

1 हिन्दी साहित्य                   
2 अंग्रेजी साहित्य
3 संस्कृत साहित्य
4 अर्थशास्त्र
5 शिक्षाशास्त्र
6 इतिहास
7 समाजशास्त्र
8 पर्यावरण  अध्ध्यन(अनिवार्य)  
   
 

कुल सीटे- 420
प्रस्तावित विषय(स्नातक)- गृहविज्ञान,अंग्रेजी  भाषा, हिन्दी भाषा,राजनीती विज्ञान